Om oss

Møre Landbrukstakst blir drive av Nils Edvin Sanden.

Bakgrunn

Eig og driv eit mindre sauebruk på Midøya i Midsund.

Utdanna sivilagronom på jord og pantekultur frå Universitetet for miljø og  biovitenskap(UMB)

Meir enn 30 års erfaring som landbrukssjef/landbruksansvarleg i kommunane Smøla og Haram og eit interkommunalt kontor for kommunane Haram, Giske, Midsund og Sandøy.

Sertifisert landbrukstakstmann i 2013 og har dreve eige firma på landbrukstaksering sidan.

Medlem av Norsk Landbrukstakst.

Kontakt oss

Telefon: 926 62 737
E-post: nilsedvinsanden@gmail.com


Adresse:
Vølvegen 82 6475 Midsund

Om oss

Møre Landbrukstakst er medlem i Norsk Landbrukstakst, som sikrer at du vel takstmann med erfaring og kompetanse på verdivurdering av landbrukseigedommar.