Landbrukstakst

Møre Landbrukstakst er medlem av Norsk Landbrukstakst, som samlar takstmenn med fagkompetanse på landbruk – og grundig kjennskap til regelverket for taksering av landbrukseiendommer.

Møre Landbrukstakst tilbyr mellom anna

Landbrukstakst/verdivurdering i samband med

  • Eigarskifte
  • Sal
  • Lånefinansiering

Ved val av takstmann for landbrukstaksering er det viktig å velje ein med erfaring og spesialkunnskap på området, da ein landbrukstakst skil seg vesentleg frå verdivurderingar av bustad-eigedom og næringseigedom.

En landbrukstakst tek utgangspunkt i eigedommen, bygningsmasse, jordareal, skogsareal og øvrige ressursar – og legg dette til grunn for en verdivurdering som ligg innafor konsesjonslovas begrensing.

Kontakt oss

Telefon: 926 62 737
E-post: nilsedvinsanden@gmail.com


Adresse:
Vølvegen 82 6475 Midsund

Om oss

Møre Landbrukstakst er medlem i Norsk Landbrukstakst, som sikrer at du vel takstmann med erfaring og kompetanse på verdivurdering av landbrukseigedommar.